Regulamin

1. Strony transakcji

1.1. Stroną dokonującą sprzedaży przedmiotów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego SKLEP-ZDOBIENIE.SWIATA.PL jest firma Marcin Olczyk Zdobienie Świata, zwana dalej Sprzedającym.
2.1. Stroną dokonującą zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego SKLEP-ZDOBIENIE.SWIATA.PL jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym.

2. Przedmioty transakcji


1.2. Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej sklepu znajdującego się pod adresem www.sklep-zdobienie.swiata.pl w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich. Jeśli nie ma opisu ceny (brutto, netto) należy traktować ową cenę za cenę brutto.
3.2. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, lub są wytworem rękodzielniczym.

3.Składanie zamówienia

1.3.Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym SKLEP-ZDOBIENIE.SWIATA.PL odbywa się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku i potwierdzenie tego wyboru przyciskiem „zamów”.

4. Potwierdzanie zamówienia

1.4. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym SKLEP-ZDOBIENIE.SWIATA.PL zostaje potwierdzone po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego.
2.4. Potwierdzone zamówienie zostaje realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto lub w ciągu takiej ilości, jaka została wskazana przy danym przedmiocie w jego opisie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas ten może ulec wydłużeniu – Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową.
3.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia paragonu lub faktury VAT (na życzenie Kupującego).
4.4. Z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

5. Formy płatności

1.5. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w formie przedpłaty na konto Sprzedającego lub w formie zapłaty przy odbiorze, ale wyłącznie w przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru, w siedzibie firmy Marcin Olczyk Zdobienie Świata w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 3 m. 11. Towar zostaje przekazany Kupującemu wraz z paragonem lub fakturą VAT (na prośbę Kupującego).

6. Termin realizacji

1.6. Czas realizacji zamówienia jest dokładnie określony w opisie każdego przedmiotu; jeśli Kupujący wybiera przedmiot, którego wysyłkę można zrealizować w ciągu 3 dni roboczych i przedmiot, którego wysyłkę można zrealizować w ciągu 10 dni roboczych – całe zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych.
2.6. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili nadania przesyłki lub przekazania zamówionego towaru w trakcie odbioru osobistego w siedzibie firmy, przy czym uwzględniane są wyłącznie dni robocze.
3.6. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego; Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
5.6. Czas otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji i czasowi dostawy. Czas dostawy może wynieść do 3 dni roboczych.

7. Dostawa Towaru

1.7. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.sklep-zdobienie.swiata.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
2.7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

8. Reklamacje i gwarancje


1.8. Firma Marcin Olczyk Zdobienie Świata nie odpowiada za szkody wynikłe podczas transportu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD towaru zakupionego w sklepie; przesyłki Sprzedający odpowiednio pakuje i zabezpiecza.
2.8. Przyczyną reklamacji może być niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tej sytuacji Sprzedającego w terminie 14 dni od daty stempla pocztowego.
3.8. Sprzedający w terminie 7 dni od daty powiadomienia jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku jej słuszności – do wymiany towaru na własny koszt.

9. Ochrona prywatności

1.9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Marcin Olczyk Zdobienie Świata danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.
2.9. Zawartość Sklepu Internetowego SKLEP-ZDOBIENIE.SWIATA.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
3.9. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10. Postanowienia końcowe

1.10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by wszelkie opisy towarów były jak najbardziej szczegółowe; w przypadku wątpliwości należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep-zdobienie@swiata.pl z zapytaniem o konkretny przedmiot.
2.10. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.10. Sprzedający nie wypożycza oferowanych produktów do testowania – z tego powodu Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna.
4.10. Kupujący składając zamówienie – oświadcza, iż w całości zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz w całości go akceptuje.